FINTLAND ELEKTROSERVICE 

Vi vil utføre en HURTIG service og reparasjon, på Miele produkter i Stavanger/Sandnes og Sør Rogaland, etter endt garanti/reklamasjonstid.

Ta kontakt på telefon eller mail og vi skal utføre dette snarest!

Kjetil Fintland drev firmaet Fintland Sørvest Miele Service i Stavanger og Sør-Rogaland fra 1988 frem til 2013.
Firmaet hadde lokaliteter på Sola og senere i Støperigaten i Stavanger i denne perioden.
Vi reparerer fremdeles Miele-produkter, men nå utenfor reklamasjons- og garantitid.
Det vil si Miele husholdningsprodukter over 5 år, og Miele Professional over 2 år.

I tillegg har Kjetil Fintland et samarbeid med Elesco Rogaland, som er lokalisert på Bryne.
Dette samarbeidet innebærer reparasjon og serviceoppdrag av produkter, som er gitt av Elesco Norge.


Bestilling av service:

Tlf: 924 07 176

kjetil@fintland.com / kf@elrep.no

www.elrep.no